Werkwijze

Uw vraag staat centraal

In mijn aanpak staan uw vraag en uw organisatie centraal. Ik heb zowel bij overheden als in het bedrijfsleven gewerkt en ben daardoor in staat om uw vraag in zijn context te zien, te vertalen naar een heldere aanpak en producten op tijd en binnen budget af te ronden.

Tijdens mijn werkzaamheden houd ik goed contact met u en uw organisatie zodat mijn producten aansluiten bij uw situatie en we tussentijds kunnen bijsturen als dat nodig is. Hierbij let ik goed op wat haalbaar is binnen de beschikbare kennis, tijd en het budget.

Watersysteemanalyse: begrip van uw watersysteem

Inhoudelijk gezien werk ik bij mijn advisering vanuit het functioneren van uw watersysteem. Als een ware ‘Hercule Poirot’ probeer ik eerst uw watersysteem te begrijpen:  hoe werkt het systeem? hoe lopen waterstromen? hoe verloopt de interactie tussen water en sediment in ruimte en tijd? Daarbij baseer ik me het liefst op feitelijke informatie over het watersysteem: het analyseren van de beschikbare gegevens is dan ook vaak de eerste stap in mijn aanpak.

Vanuit kennis over het watersysteem komen realistische beleidsdoelen en effectieve maatregelen beter in beeld. Hierbij maak ik gebruik van de meest recente kennis over watersysteemanalyses en ecologische sleutelfactoren.

Analytisch, constructief en verbindend

Belangrijker dan mijn werkwijze is wellicht de persoon waar u mee samenwerkt. Collega’s en vrienden karakteriseren mij als volgt: analytisch, objectief, vlot in de omgang, behulpzaam, ordelijk, vriendelijk, consciëntieus en zorgzaam.

Daarnaast passen de volgende termen goed bij mij: helderheid brengen, essenties en koers, toekomstgericht en altijd een stap vooruit, analytisch en intuïtief en werkend vanuit het algemeen belang. Daarbij werk ik graag samen met mensen vanuit verschillende vakgebieden. Ik ben in staat om verschillende talen te spreken en vakgebieden en mensen te verbinden.

 

ESF Stilstaande wateren
Ecologische Sleutel Factoren voor stilstaande wateren (bron: STOWA)