Waterkwaliteit en ecologie

Ecologisch waterbeheer

Door een brede kennis van het functioneren van watersystemen en ecologie kan ik overweg met een breed scala aan projecten op het gebied van waterkwaliteit en ecologie. Een goed waterbeheer houdt rekening met en maakt gebruik van ecologische wetmatigheden. Trefwoord? Ecologisch waterbeheer!

  • Ecologisch maaibeheer
  • Watersysteemanalyse van uw meer of plas op basis van ecologische sleutelfactoren
  • Bestrijding blauwalgen
  • Ontwikkelen maatregelen waterkwaliteit
  • Natuurwetgeving (Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet)
  • Ecologische begeleiding
Ecologisch maaibeheer
Ecologisch maaibeheer

Klik hier voor projecten waterkwaliteit en ecologie