Monitoring en evaluatie

Alle schakels van de monitoringcirkel op orde

Bij mijn werkzaamheden op het gebied van monitoring en evaluatie werk ik vanuit de monitoringcirkel. Inmiddels ben ik vertrouwd met alle aspecten van de monitoringcirkel, van informatiebehoefte tot aan de rapportage en verbind ik beleidsdoelen aan watersysteemkennis.

  • Analyse en rapportage van de resultaten van uw meetnet
  • Vertalen van uw meetgegevens naar bruikbare informatie voor uw beleidsontwikkeling en uw beheerpraktijk
  • Multivariate analyses van uw monitoringdata
  • Ontwerpen en optimaliseren van uw meetnet (waterkwaliteit en ecologie)
  • Beschrijven en optimaliseren van uw informatiecyclus (informatiebehoefte, meetstrategie, meetnetontwerp, gegevensinwinning, gegevensbewerking, rapportage)

 

Monitoringcyclus

Klik hier voor projecten monitoring en evaluatie