EU Kaderrichtlijn Water (KRW)

Effectieve maatregelen en passende doelen

Vanuit de kennis over het watersysteem denk ik graag met u mee over effectieve maatregelen en bijbehorende doelen voor de KRW.

  • Toetsen en beoordelen van de kwaliteit van uw watersysteem (waterkwaliteit en ecologie)
  • Opstellen van doelen en maatregelen voor uw watersysteem
  • Evalueren van de effectiviteit van uw maatregelen
  • Nadere analyse van de beoordelingsresultaten van de kwaliteit van uw waterlichaam (vanuit kennis over waterplanten, macrofauna en vissen)
Ecologische beoordeling EU Kaderrichtlijn Water KRW

Klik hier voor projecten EU Kaderrichtlijn Water