Beekherstel en rivierherstel

Watersysteemanalyse op basis van ecologische sleutelfactoren

Een goed herstelplan start met een analyse van afvoer, verhang en sediment. Zonder stroming en zandtransport geen beek. En anders… nog maar eens goed kijken naar de doelstellingen? Hierbij blijft het niet bij de theorie alleen: door ook betrokken te zijn bij uitvoeringsprojecten wordt direct duidelijk wat er in de praktijk kan en of de theorie stand houdt…

  • Watersysteemanalyse van uw beeksysteem op basis van ecologische sleutelfactoren
  • Ontwerpen van uw beek of beektraject (aan de hand van hydrologische en morfologische kenmerken en aanwezige waterkwaliteit en ecologie)
  • Ecologische advisering inrichtingsprojecten
  • Monitoringplan op basis van de handleiding monitoring beekherstel
Dood hout in de beek Hierdense beek
Dood hout in de beek Hierdense beek

Klik hier voor projecten beekherstel en rivierherstel