Publicaties

 • Reeze, B., R. Laseroms, G. Maas, V. Wolfs en E. Mosselman, 2018. Ecologische sleutelfactoren stromende wateren, uitwerking hydrologie en morfologie. Bart Reeze Water & Ecologie/ LWRO, Harderwijk/ ’s Hertogenbosch.
 • Reeze, B., A. van Winden en M. Kroes, 2018. Effecten van POA (Permanent Oostelijke Aanvoer) op Kierregime en ecologie in Haringvliet en Voordelta. Bureau Stroming, Nijmegen. Augustus 2018.
 • Reeze, B., S. Schep, R. Torenbeek en S. Verbeek , 2017. Ecosysteemtoestanden stromende wateren. Notitie d.d. 31 oktober 2017.
 • Reeze, B., 2017. Analyse en advies botanisch beheer Veluwse enclaves. Bart Reeze Water & Ecologie, Harderwijk.
 • Reeze, B., A. van Winden, J. Postma, R. Pot, J. Hop en W. Liefveld, 2017. Watersysteemrapportage Rijntakken 1990-2015. Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie. Bart Reeze Water & Ecologie, Harderwijk.
 • Besselink, D., D. Logemann, H. van der Werfhorst, A. Jansen en B. Reeze, 2017. Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse in Beekdallandschappen. STOWA, Amersfoort. STOWA-rapport 2017-05. April 2017.
 • Kroes, M.J. en B. Reeze, 2017. Advies bescherming trekvissen in Haringvliet en Voordelta tegen gevolgen van visserij. Op basis van verspreiding trekvissen in tijd en ruimte en visserij effecten. Kroes Consultancy en Bureau Stroming, Amsterdam. 31 mei 2017.
 • Reeze, B., M. Kroes en W. van Emmerik, 2017. Stromen vis. Trekvissen en migratiekalender van Haringvliet en Voordelta. Droomfondsproject Haringvliet.
 • Reeze, B. en R. Lapperre, 2016. Watersysteemanalyse Aadal-Zuid. Waterschap Aa en Maas, Den Bosch.
 • Reeze, B., M. Kroes, W. van Emmerik en J. Quak, 2016. Vismigratie van rivier naar zee en omgekeerd. Ark Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en Wereld Natuurfonds. Zie ook www.haringvliet.nu.
 • Hospes, A. en B. Reeze, 2016. Inrichtingsplan particulier weidevogelreservaat polder Arkemheen. 23 juni 2016.
 • Laseroms, R., B. Reeze en R. Veeningen, 2016. Watersysteemanalyse Koningsdiep met ecologische sleutelfactoren. H2O-online / 20 december 2016.
 • Reeze, B. en R. Laseroms, 2015. Watersysteemanalyse Koningsdiep op basis van ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren. Ecofide, Weesp.
 • Reeze, B., D. Willems en A. van Winden, 2015. Experience with stream restoration in the Netherlands as an example for European lowland streams. In: Restoration and management of river floodplains: experience of the LIFE+ project DVIETE. Latvian Fund for Nature, Riga, 2015.
 • STOWA, 2015. Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren, een methodiek in ontwikkeling. STOWA, Amersfoort. Rapportnummer 2015-W-06.
 • Reeze, A.J.G. en J. Lenssen, 2015. Handleiding monitoring beekherstel. STOWA, Amersfoort. STOWA-rapport 2015-11.
 • Reeze, A.J.G., 2013. Ecologische potentie Sallandse weteringen. Waterschap Groot Salland, Zwolle.
 • Reeze, A.J.G., 2012. Evaluatie 25 jaar waterkwaliteit en ecologie. Waterschap Groot Salland, Zwolle.
 • Reeze, A.J.G., E. Peeters, M. de la Haye en M. de Lange, 2012. Nieuwe KRW-maatlat voor macrofauna in de zoete getijdenwateren toetst sedimentvervuiling. In: H2O /20-2012.
 • Liefveld, W.M., A.J.G. Reeze en M. Ohm, 2009. Effectiviteit van herstel- en inrichingsmaatregelen in rijkswateren. In: H2O /4-2009.
 • Reeze, A.J.G., A.D. Buijse en W.M. Liefveld, 2005. Weet wat er leeft langs Rijn en Maas, Rijkswaterstaat RIZA, Lelystad. RIZA rapport 2005.010.
 • Reeze, A.J.G., 2004. Brede toepassing ecologische maatlatten EU Kaderrichtlijn Water, rivieren en meren. Rijkswaterstaat RIZA, Lelystad. RIZA rapport 2004.021.