Producten

In mijn advisering richt ik mij op een viertal aandachtsvelden. Voor elk aandachtsveld worden de belangrijkste werkzaamheden benoemd die ik voor u kan verzorgen.

Monitoring en evaluatie

Monitoringcyclus

Bij mijn werkzaamheden op het gebied van monitoring en evaluatie werk ik vanuit de monitoringcirkel. Inmiddels ben ik vertrouwd met alle aspecten van de monitoringcirkel, van informatiebehoefte tot aan de rapportage en verbind zo beleidsdoelen aan watersysteemkennis.

 • Analyse en rapportage van de resultaten van uw meetnet
 • Vertalen van uw meetgegevens naar bruikbare informatie voor uw beleidsontwikkeling en uw beheerpraktijk
 • Multivariate analyses van uw monitoringdata
 • Ontwerpen en optimaliseren van uw meetnet (waterkwaliteit, ecologie, grond- en oppervlaktewater, waterketen)
 • Beschrijven en optimaliseren van uw informatiecyclus (informatiebehoefte, meetstrategie, meetnetontwerp, gegevensinwinning, gegevensbewerking, rapportage)

Beek- en rivierherstel

Een goed herstelplan start met een analyse van afvoer, verhang en sediment. Zonder stroming en zandtransport geen beek. En anders… nog maar eens goed kijken naar de doelstellingen? In mijn advisering over beken en rivieren werk ik nauw samen met LWRO Advies.

 • Watersysteemanalyse van uw beeksysteem
 • Ontwerpen van uw beek of beektraject (aan de hand van hydrologische en morfologische kenmerken en aanwezige waterkwaliteit en ecologie)
 • Evalueren en optimaliseren van uw ontwerp

EU Kaderrichtlijn Water (KRW)

Vanuit de kennis over het watersysteem denk ik graag met u mee over effectieve maatregelen en bijbehorende doelen voor de KRW.

 • Toetsen en beoordelen van de kwaliteit van uw watersysteem (waterkwaliteit en ecologie)
 • Opstellen van doelen en maatregelen voor uw watersysteem
 • Evalueren van de effectiviteit van uw maatregelen
 • Nadere analyse van de beoordelingsresultaten van de kwaliteit van uw waterlichaam (vanuit kennis over waterplanten, macrofauna en vissen)

Projectleiding

Samenwerken en verbinden, tussen mensen, tussen vakgebieden. Ik ben in staat om verschillende talen te spreken en vakgebieden en mensen te verbinden. Als projectleider houd ik graag uw ‘kruiwagen met inhoudelijke kikkers’ op koers.

 • Verbinden van expertisevelden en experts
 • Resultaatgericht werken: de beantwoording van uw vraag staat centraal
 • Beheersen van tijd en kwaliteit van uw eindproduct

Nieuwe afbeelding Evaluatie 25 jaar