Watersysteemanalyse Maas 1990-2017

Watersysteemrapportage Maas 1990-2017. Ontwikkelingen waterkwaliteit en ecologie (i.o.v. RWS Zuid-Nederland)

Op dit moment is er geen actueel beeld van de waterkwaliteit en ecologie van de Maas. In aansluiting op de watersysteemrapportage Rijntakken werkt Bart Reeze Water & Ecologie (mee) aan een vergelijkbare rapportage voor de Maas. Hiermee ontstaat een compleet en actueel beeld van de ecologische toestand van de grote rivieren in Nederland. De watersysteemrapportage geeft een beeld van de waterkwaliteit en ecologie van de Maas voor de periode 1990-2017. De verkregen inzichten spelen een rol bij de KRW, vergunningverlening, handhaving en het beheer.

Werkzaamheden: analyseren en rapporteren meetgegevens ecologie, bijeenbrengen en resultaten met elkaar in verband brengen (synthese en conclusies).