Watersysteemanalyse Koningsdiep

Watersysteemanalyse op basis van ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (Ecofide i.o.v. Wetterskip Fryslân)

De watersysteemanalyse voor het Koningsdiep is gebaseerd op een nieuw raamwerk van ecologische sleutelfactoren. Dit raamwerk is gebaseerd op het boekje Ecologisch Beekherstel, houdt rekening met verschillende schaalniveaus (‘catchment, reach en site’) en omvat alle ‘5S’-en uit Beken Stromen (Verdonschot, 1995). De interactie tussen stroming, sedimenttransport en profielvorming (breedte- en diepteverhouding) vormt de spil van het raamwerk.

In de systeemanalyse wordt dan ook veel aandacht besteed aan de hydrologische en hydromorfologische analyse van het beeksysteem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande modellen, (meet)gegevens, veldwaarnemingen en praktijkkennis van het watersysteem. Op basis van deze analyse worden de ecologische potentie en bijbehorende ecologische doelen bepaald, uitmondend in een advies over het ontwerp (ligging en dimensies van de waterloop) en monitoring van het beekherstel.

Werkzaamheden: Analyse hydrologische, hydromorfologische en ecologische toestand, analyse potenties van het systeem (wat hoort hier?), projectleiding.

Watersysteemanalyse Koningsdiep op basis van ecologische sleutelfactoren