Watersysteemanalyse Bovenwater

Analyse van de werking van het watersysteem Bovenwater (Lelystad) ten behoeve van ecologisch herstel

Watersysteemanalyse op basis van montoringsresultaten, gevoerd beheer, weersomstandigheden en stikstof- en fosfaatbalansen opgesteld. Deze balansen zijn ook in de rapportages van voorgaande jaren opgenomen. Met stikstof- en fosfaatbalansen wordt inzicht verkregen in de sturende factoren voor het functioneren van het ecosysteem.

Ook is een quickscan uitgevoerd naar de effecten van verdiepen van het Bovenwater op gebied van (geo)hydrologie en kosten.

Werkzaamheden: watersysteemanalyse, analyseren en rapporteren meetresultaten

Watersysteemanalyse Bovenwater