Watersysteemanalyse Aadal-Zuid

Watersysteemanalyse Aadal-Zuid (i.o.v. WS Aa en Maas)

Analyse van de werking van het watersysteem door het in beeld brengen van de ondergrond, het landgebruik, het grondwatersysteem, het oppervlaktewatersysteem, de biologische toestand, het beleidskader, etc.. Hierbij is de informatie uit verschillende kaarten op een inzichtelijke manier bij elkaar gebracht. De resultaten zijn verwerkt in een powerpoint-presentatie. Het voordeel van deze werkwijze is dat men gedwongen wordt om de informatie beknopt weer te geven. De belangrijkste bevindingen zijn samengevat en vormen basis voor vervolganalyses en visievorming.

Werkzaamheden: ontwerp methodiek, analyse werking watersysteem, in beeld brengen ecologische toestand en indicatiewaarden.

Afvoer Aadal-Zuid