Vismigratiekalender Haringvliet

Vismigratiekalender Haringvliet en Voordelta (Bureau Stroming i.o.v. WNF) 

Op basis van historische en biologische data van Sportvisserij Nederland is inzichtelijk gemaakt hoe 16 belangrijke vissoorten per levensfase en gedurende welke periode van het jaar gebruik maakten van de zoet-zout overgang in het Haringvliet. Deze kennis is bedoeld om de knelpunten en potentie voor trekvissen te onderbouwen en te illustreren, zoals bijvoorbeeld het instellen van een optimaal kierbeheer.

Werkzaamheden: opstellen vismigratiekalender op basis van historische en biologische gegevens van Willie van Emmerik en Jaap Quak (Sportvisserij Nederland).

Vismigratiekalender Haringvliet