Vertegenwoordiging in internationale stroomgebieds commissies

Werkzaamheden: vertegenwoordiging Nederland in werkgroepen van de internationale stroomgebieds commissies (ICBR, ICBM) (RWS RIZA)