Trekker werkgroep ecologie

Trekker werkgroep ecologie (i.o.v. WS Rijn en IJssel)

In opdracht van het stroomgebied Rijn-Oost ‘trekt’ Bart Reeze de werkgroep ecologie van de Rijn-Oost waterschappen. In de werkgroep worden waterschaps-overstijgende onderwerpen afgesteld. Aandachtsvelden van de werkgroep zijn de ontwikkeling van het KRW-type ‘moerasbeek’, aanpassing van de KRW-doelstellingen (technische aanpassing), watersysteemanalyses biologie, maatregel-effectrelaties, afwegingskader nutriënten, relatie vegetatie-nutriënten, doelen overige wateren en vismigratie.

Werkzaamheden: voorzitten werkgroep ecologie Rijn-Oost, opstellen werkplan, uitwerken onderdelen werkplan.