Procescoördinatie monitoring en evaluatie

Proces-coördinator monitoring en evaluatie (WS Groot Salland)

Als proces-coördinator monitoring en evaluatie heb ik alle monitoring-activiteiten van waterschap Groot Salland in beeld gebracht. Hierbij vormde de monitoringscirkel het uitgangspunt. Vanuit dit overzicht zijn verbeterpunten in het proces benoemd en doorgevoerd.

Werkzaamheden: ontwerpen proces monitoring en evaluatie (watersysteem, waterketen en waterveiligheid), optimalisatie proces monitoring grondwater.

Procescoördinatie monitoring en evaluatie