Primaire rapportage meetnet macrofauna Rijkswateren

Rapportage en analyse meetgegevens meetnet macrofauna rijkwateren (MWTL)

Rapportage van het meetnet macrofauna voor rijkswateren voor het biotoop stenen in de periode 1992-2006 en voor de Rijn, Rijntakken en Rijkskanalen voor het meetjaar 2006.

Werkzaamheden: analyseren en rapporteren meetgegevens, projectleiding

Rapportage macrofauna rijkswateren