Passende beoordeling verspreiden baggerspecie Westerschelde

Uitvoeren van een Passende Beoordeling in het kader van de NB-wet (Arcadis i.o.v. Zeeland Seaports)

In de passende beoordeling wordt onderzocht wat de (mogelijke) effecten zijn van het baggeren in de Sloehaven en verspreiden van baggerspecie op het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe met het oog op de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied.

Werkzaamheden: ontwerpen aanpak, aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding

Passende beoordeling verspreiden baggerspecie Westerschelde