Ontwikkeling maatlat macrofauna grote rivieren (R7, R8 en R16)

Ontwikkeling van een ecologische beoordelingsmethode voor macrofauna in de grote rivieren (KRW-watertype R7, R8 en R16) (RWS RIZA)

Werkzaamheden: verzamelen en analyseren (internationale) meetgegevens, aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding.

Ontwikkeling KRW maatlat macrofauna grote rivieren