Ontwikkeling en verbetering KRW-maatlat macrofauna zoete getijdewateren (R8)

Ontwikkeling van een ecologische beoordelingsmethode voor macrofauna in zoete getijdenwateren (KRW-watertype R8). (Arcadis i.o.v. Deltares)

Met behulp van deze maatlat is het mogelijk om de ecologische toestand te bepalen aan de hand van macrofauna. Na de ontwikkeling (2008) zijn diverse verbeteringen en optimalisaties aangebracht.

Werkzaamheden: projectleiding, analyseren meetgegevens, aansturen specialisten, rapporteren resultaten.

Ontwikkeling en verbetering maatlat macrofauna zoete getijdewateren (R8)