Ontwerp meetnet waterkwaliteit en ecologie wetterskip Fryslân

Evaluatie en ontwerp meetnet waterkwaliteit en ecologie (Arcadis i.o.v. waterschap Friesland)

Ontwerp van één robuust routinematig meetnet dat de informatievragen op het gebied van KRW, watersysteemrapportage, stoffenbalansen en afwenteling, waterakkoorden en mestbeleid kan beantwoorden. Het routinematige meetnet bestaat uit een set van meetpunten, waarbij aangegeven is wat er wanneer en met welke roulatie bemonsterd wordt. De meetpunten zijn gelokaliseerd op één of meer representatieve locaties, die een goed beeld van de watersystemen geven.

Werkzaamheden: ontwerpen aanpak, opstellen doelenboom (informatiebehoefte), ontwerpen meetnet.

Meetplan oppervlaktewaterkwetterskip Fryslân