Ondersteuning stroomgebied Rijn-Oost

Ondersteuning stroomgebied Rijn-Oost (i.o.v. Provincie Overijssel)

Rijn-Oost is een samenwerking van waterbeheerders in Oost-Nederland t.b.v. de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en Zoetwatervoorziening. Samen met de RAO voorzitter verzorgt Bart Reeze de organisatie van het ambtelijk en bestuurlijk overleg en de Klankbordgroep Rijn-Oost | ZON.

Werkzaamheden: verslaglegging vergaderingen ambtelijke en bestuurlijke overleggen en Klankbordgroep Rijn-Oost (RAO en RBO), voorbereiden van de ambtelijke en bestuurlijke overleggen, organiseren van ambtelijke en bestuurlijke werksessies, bewaken van de voortgang van de acties.