Intercalibratie maatlat macrofauna meren

Internationale afstemming monitoring, beoordelingsmethoden en doelstellingen voor macrofauna in meren (Arcadis i.o.v. RWS Waterdienst)

Werkzaamheden: vertegenwoordiging Nederland in ‘Central Baltic’ werkgroep macrofauna, advisering methodiek, verzamelen en analyseren monitoringgegevens.

Intercalibratie maatlat macrofauna meren