Inrichtingsplan weidevogelreservaat Arkemheen

Opstellen inrichtingsplan particulier weidevogelreservaat polder Arkemheen (Anja Hospes i.o.v. Gebiedscoöperatie O-gen)

Polder Arkemheen bij Nijkerk staat bekend om zijn grote rijkdom aan weidevogels. Op 19 december 2016 is het particulier weidevogelreservaat Arkemheen realiteit geworden. Het particulier weidevogelreservaat is het resultaat van een omvangrijk kavelruilproces dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Hierin is afgesproken dat de (nieuwe) eigenaren hun percelen omvormen naar natuur en het gebied inrichten en beheren met het oog op weidevogels.

Samen met Anja Hospes heeft Bart Reeze Water & Ecologie een collectief inrichtingsplan opgesteld met de maatregelen voor inrichting en beheer van het particulier weidevogelreservaat Arkemheen. Het plan is bindend voor alle deelnemers binnen het weidevogelreservaat.

Werkzaamheden: analyse werking watersysteem, inventarisatie botanische kwaliteit en waterhuishouding percelen, opstellen inrichtingsplan, presentatie inrichtingsplan.

Polder Arkemheen