Hydromorfologische beoordeling rijkswateren

Toepassing van het handboek hydromorfologie voor de rijkswateren (Arcadis i.o.v. RWS Data- en Informatiedienst)

Het resultaat van de afleidingen van de hydromorfologische parameters is in een aantal producten verwerkt: een beschrijving (per parameter) van de manier van afleiden en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden, beoordelingsresultaten, een gedetailleerde omschrijving van de afleidingen (berekeningen) in de vorm van een logboek, een database, overzichtskaarten en aanvullende brondata.

Werkzaamheden: uitvoeren hydromorfologische beoordeling, redigeren eindrapportage, aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding.

Hydromorfologische toetsing rijkswateren