Haringvlietsluizen langer op een Kier?

Effecten van POA (Permanent Oostelijke Aanvoer) op Kierregime en ecologie in Haringvliet en Voordelta (Bureau Stroming i.o.v. WNF)

Vanaf 5 september 2018 is de Kier in de Haringvlietdam operationeel. Voor een optimale ontwikkeling van een estuarien milieu en de bijbehorende organismen is het van belang dat de Haringvlietdam zo vaak en zo lang mogelijk geopend is. Bij het voorgestelde Kierregime zit de Haringvlietdam in een gemiddeld jaar echter nog bijna 100 dagen per jaar dicht. Hierdoor kunnen volwassen (adulte) dieren hun paaigebieden vaak niet bereiken en worden jonge, opgroeiende dieren (juvenielen) nog steeds geconfronteerd met een ‘harde’ overgang tussen zoet en zout water. Een manier om dit te verbeteren is het inzetten van de zogenaamde ‘Permanent Oostelijke Aanvoer’ (POA). Voor en samen met Bureau Stroming bracht Bart Reeze Water & Ecologie de fysische en biologische effecten van het inzetten van de POA in beeld. Hierbij ging de meeste aandacht uit naar de effecten op opwaarts trekkende adulte vissoorten en de opgroeimogelijkheden voor juvenielen in het Haringvliet.

Werkzaamheden: analyse fysische effecten van het Kierregime en verschillende POA-scenario’s, bepalen effecten op trekgedrag en opgroeimogelijkheden voor trekvissen, rapportage.