Handleiding monitoring beekherstel

Ontwikkeling van een praktische handleiding voor de monitoring van beekherstelprojecten (Ecofide i.o.v. STOWA)

De monitoring van beekherstel lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar de praktijk leert dat er vele keuzes gemaakt moeten worden en belangrijke aspecten snel over het hoofd worden gezien. Om dat keuzeproces te begeleiden, is de handleiding monitoring beekherstel geschreven.

De handleiding is bedoeld voor waterschappen en terreinbeheerders die betrokken zijn bij de uitvoering van beekherstelprojecten en omvat alle aspecten die van belang zijn bij beekherstel: systeem, hydrologie, morfologie, waterkwaliteit, onderhoud en ecologie. Deze aspecten zijn samengebracht in een handige tabel die als basis dient voor het meetplan. Daarnaast is er aandacht voor de projectomgeving: een goed meetnetontwerp verdient een goede inbedding in de organisatie.

Werkzaamheden: schrijven handleiding, overleg met begeleidingscommissie, projectleiding.

Handleiding monitoring beekherstel