Handboek ecohydrologie beken

Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen (Arcadis i.o.v. STOWA/ OBN)

Ontwikkeling van een handreiking (werkwijze) voor een hydrologische analyse ten behoeve van stroomgebiedsherstel. De handreiking bevat een analyse van de belangrijkste (hydrologische) processen en concrete (hydrologische) maatregelen in het beekdal en andere grondwaterafhankelijke systemen in het stroomgebied. Het gaat om het snappen van de processen die bijdragen aan het herstel van levensgemeenschappen in de beek en in het beekdal. Tot nog toe was de kennis hierover slechts gefragmenteerd aanwezig. Het handboek brengt deze kennis samen voor de praktijk van het ecologisch herstel van beken en beeklandschappen.

Werkzaamheden: opzet en opbouw handboek, begeleiden workshop, inhoudelijke bijdragen voor onderdelen systeemgericht denken en beekherstel