Gebiedsdocumenten KRW

Achtergronddocumenten KRW waterlichamen waterschap Noorderzijlvest (Ecofide i.o.v. WS Noorderzijlvest)

Eindredactie over 15 achtergronddocumenten voor de KRW-waterlichamen van waterschap Noorderzijlvest. Hierbij lag de focus op het aanscherpen en consistent maken van de redeneerlijn ‘waterkwaliteit en te nemen maatregelen’ (‘perspectieven 2016-2021’) en het kritisch nalopen van de trits huidige toestand – doelen – maatregelen met eigen kennis over de KRW. Daarnaast zijn de input vanuit het KRW-gebiedsproces en andere vragen, opmerkingen en aanvullende informatie verwerkt.

Werkzaamheden: eindredactie, inhoudelijke check en verbetering.

Gebiedsdocumenten KRW Noorderzijlvest