Evaluatie KRW-verkenner ecologie

Evaluatie van het ecologiedeel van de KRW-Verkenner (Arcadis i.o.v. Deltares)

Evaluatie op basis van ervaringen van regionale waterbeheerders en inventariseren van meningen en ideeën voor de verdere ontwikkeling. Daarnaast is bestaande literatuur over maatregel-effect relaties bij de regionale waterbeheerders bij elkaar gebracht. Op basis van de resultaten zijn aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van de KRW-Verkenner ecologie, zoveel mogelijk geformuleerd als concrete actiepunten.

Werkzaamheden: interviewen gebruikers, verzamelen literatuur effectiviteit maatregelen, analyseren en rapporteren resultaten, projectleiding.

Evaluatie KRW-verkenner ecologie