Evaluatie KRW-maatlatten en doelafleiding

Evaluatie van de KRW-maatlatten en het proces van doelafleiding (MEP/ GEP) (Arcadis i.o.v. RWS Waterdienst)

Uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop maatlatten, scores en doelen van de eerste stroomgebiedsbeheerplannen tot stand zijn gekomen en benoemen en prioriteren van verbeteringsvoorstellen. Het onderzoek bestond uit (1) een data-analyse om een beeld te krijgen van maatlatten en de keuzes die zijn gemaakt in het proces rond het toekennen van watertypen en de doelafleiding, (2) een enquête richting diverse waterbeheerders over zowel de maatlatten als de doelafleiding, (3) interviews met experts over de maatlatten en (4) raadplegen van bestaande literatuur die zich richt op (evaluatie van) de maatlatten.

Werkzaamheden: onderzoeksopzet, analyseren en rapporteren resultaten, aansturen inhoudelijk specialisten, projectleiding.

Evaluatie KRW-maatlatten en doelafleiding