Evaluatie en optimalisatie meetnet macrofauna Rijkswateren

Evaluatie en optimalisatie van het meetnet macrofauna rijkswateren (MWTL)

Werkzaamheden: bepalen informatiebehoefte, statistische evaluatie meetnet, ontwerpen meetnet, schrijven operationele uitwerking