Evaluatie 25 jaar waterkwaliteit en ecologie

Analyse van 25 jaar meetgegevens waterkwaliteit en ecologie in beleidscontext (WS Groot Salland)

De rapportage ‘Evaluatie 25 jaar waterkwaliteit en ecologie’ is een verslag van de trends en ontwikkelingen in de periode 1985-2010 op het gebied van waterkwaliteit en ecologie. In het rapport is goed te zien hoe de inspanningen van het waterschap hebben geleid tot aanzienlijke op het gebied van waterkwaliteit en ecologie in de afgelopen 25 jaar. Ook wordt aangegeven welke uitdagingen het waterschap in de komende jaren wacht.

Werkzaamheden: analyseren en rapporteren meetgegevens waterkwaliteit en ecologie, resultaten relateren aan ontwikkelingen emissies, inrichting e.d., projectleiding, aansturen inhoudelijk specialisten, presentatie bestuur, schrijven bestuursvoorstel, inbedding resultaten en aanbevelingen.

Evaluatie 25 jaar waterkwaliteit en ecologie