Effectiviteit beekherstelmaatregelen

Uitwisseling ervaringen herstel van beken en weteringen (WS Groot Salland/ STOWA)

Werkzaamheden: veldbezoeken herstelprojecten Rijn-Oost, plan van aanpak protocol monitoring beekherstel, opstellen beekherstelsleutel, actualiseren kennisvragen beken.