Effect waterstofperoxide op natuur

Onderzoek naar effect van langdurige toepassing van waterstofperoxide op natuurwaarden en KRW-doelen

Onderzoek naar het effect van waterstofperoxide in infiltratieplassen als gevolg van een mogelijke extra (voor)zuiveringsstap op basis van waterstofperoxide en UV-licht. Onderzocht is wat een duurbelasting van een bepaald gehalte waterstofperoxide betekent voor de ecologie van de infiltratieplassen met KRW-doelen. Er zal sprake zijn van een continue belasting met waterstofperoxide. Op basis van de gevoeligheidsverdeling lijkt chronische toevoeging van waterstofperoxide aan natuurlijke systemen ongewenst: vertaald naar het risiconiveau is er sprake van een ‘ernstig’ risiconiveau. Dit is niet verenigbaar in gebieden met hoge natuurwaarden en (ecologische) KRW-doelen.

Werkzaamheden: ontwerpen aanpak ecotoxicologie, rapporteren resultaten

Effect waterstofperoxide op natuurwaarden en KRW