Ecosysteemtoestanden stromende wateren

Eerste uitwerking ecosysteemtoestanden voor stromende wateren (i.o.v. STOWA)

Een ecosysteemtoestand (afgekort: EST) is een versimpelde en abstracte beschrijving van een mogelijke ecologische toestand. Een ecosysteemtoestand is zonder al te veel achtergrond en vrij eenvoudig in het veld te herkennen: er zijn in principe geen metingen voor nodig. Ecosysteemtoestanden spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van een watersysteemanalyse (zie Handreiking KRW Doelen, STOWA-rapport 2018-15). Daarnaast geven ze zicht op de factoren die van belang zijn bij de overgang van de ene toestand in de andere. Voor de stilstaande wateren zijn acht basale ecosysteemtoestanden uitgewerkt (zie Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren, STOWA-rapport 2018-23).

In het kader van de ontwikkeling van Ecologische Sleutelfactoren voor stromende wateren werkte Bart Reeze Water & Ecologie een eerste set basale ecosysteemtoestanden uit voor stromende wateren. De belangrijkste factoren die van belang zijn voor de overgang van de ene toestand naar de andere zijn stroming (of beter: stromingsenergie als functie van afvoer en verhang), licht en de productiviteit (voedselrijkdom van water en waterbodem).

Werkzaamheden: voorbereiden workshops, opstellen conceptueel kader, verzamelen bijpassend beeldmateriaal, rapportage.