Ecologische streefbeelden

Streefbeelden voor KRW-waterlichamen, ecologische verbindingszones, beekherstel, natuurvriendelijke oevers en overige wateren (Bureau Stroming i.o.v. Waterschap Aa en Maas)

Ontwikkeling van eenduidige streefbeelden voor de oppervlaktewateren en ecologische verbindingszones binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas. Daarnaast zijn ook onderhoudsbeelden uitgewerkt zoals ze in de praktijk worden toegepast. Samen met de onderhoudsbeelden bieden de streefbeelden een eenduidig kader voor inrichting, onderhoud en monitoring.

Werkzaamheden: opstellen raamwerk voor streefbeelden, uitwerken streefbeelden en onderhoudsbeelden, projectleiding.

Ecologische streefbeelden Aa en Maas