Ecologische Sleutelfactoren hydrologie en morfologie

Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren, uitwerking hydrologie en morfologie (i.o.v. STOWA)

Begrip van de werking van het watersysteem vormt een belangrijke basis onder het stellen van doelen en het nemen van maatregelen. Voor de waterkwaliteit en ecologie werkt de STOWA aan de ontwikkeling van ‘ecologische sleutelfactoren’ als handvat voor het maken van (ecologische) watersysteemanalyses. Ze geven een antwoord op de vragen: ‘waarom is het zoals het is?’ en ‘wat moeten we doen om verbetering te bewerkstelligen?’

In aansluiting op de beschrijving van de sleutelfactoren werkte Bart Reeze Water & Ecologie de sleutelfactoren voor hydrologie en morfologie verder uit: Afvoerdynamiek (ESF-r1), Grondwater (ESF-r2), Natte doorsnede (ESF-r6), Waterplanten, weerstand (ESF-r8) en Stagnantie (ESF-r9). De ontwikkeling is uitgevoerd in samenwerking met diverse experts op het gebied van hydrologie en morfologie en in afstemming met de andere werkpakketten (water- en oeverplanten, belasting en connectiviteit) en

Werkzaamheden: inventarisatie van bestaande methoden en tools, bespreken resultaten met experts hydrologie en morfologie, uitvoeren case-studies, ontwikkeling methodiek  en rapportage