Ecologische Sleutelfactoren voor stromende wateren

Ecologische Sleutelfactoren (ESF) voor stromende wateren, een methodiek in ontwikkeling (i.o.v. STOWA)

In 2015 heeft de STOWA een start gemaakt met de ontwikkeling van ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren. Met de ecologische sleutelfactoren worden uiteenlopende aspecten van het functioneren van het watersysteem beschreven, zoals de afvoerdynamiek, belasting met stoffen en de aanwezigheid van een bufferzone. In opdracht van STOWA schreef Bart Reeze Water & Ecologie een eerste opzet nader uit, voorzien van feed-back uit het werkveld.

De benoemde sleutelfactoren hebben een aantal belangrijke tekortkomingen. Zo ontbreken samenhang, hiërarchie en terugkoppelmechanismen tussen enkele sleutelfactoren (stagnantie, waterplanten, natte doorsnede) en ontbreken enkele belangrijke aspecten in het functioneren van stromende wateren, zoals het sedimenttransport, de bodemsamenstelling, het verhang en het beheer en onderhoud. De verbeterpunten zijn opgenomen in een notitie voor de STOWA.

Werkzaamheden: uitschrijven en verwoorden sleutelfactoren, verzamelen feed-back uit het werkveld, opstellen notitie ‘ESF-r: suggesties ter verbetering’.

Ecologische sleutelfactoren ESF stromende wateren