Ecologische potentie Sallandse weteringen

Ecologie en hydromorfologie van de Sallandse weteringe: huidige situatie en ecologische potentie (WS Groot Salland)

Onderzoek naar het watersysteem van de Sallandse weteringen ten behoeve van haalbare doelen en maatregelen. In het onderzoek zijn de belangrijkste hydrologische en hydromorfologische kenmerken van de Sallandse weteringen op een rij gezet.

Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de levensgemeenschappen in de Sallandse weteringen en de factoren die verschillen kunnen verklaren. Hierbij is gekeken naar de macrofauna en de vegetatie. Voor deze soortgroepen zijn monsters/ opnames uit de Sallandse weteringen geanalyseerd met een clusterprogramma (TWINSPAN) en multivariate analysetechnieken (CANOCO). Om inzicht te krijgen in mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de Sallandse weteringen, zijn ook monsters en opnames van omringende waterschappen verzameld (Velt en Vecht, Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel). Hierbij is ook gezocht naar monsters/ opnames/ locaties die de potentie van de Sallandse weteringen zouden kunnen weergeven (bijvoorbeeld locaties met een hoge(re) KRW-score, beschaduwing of een hogere stroomsnelheid).

Werkzaamheden: watersysteemanalyse (hydromorfologie, ecologie en waterkwaliteit), multivariate analyse macrofauna, advies doelstellingen, maatregelen KRW.

Ecologische potentie Sallandse weteringen