Ecologische advisering inrichtingsprojecten

Adviseur ecologie bij herstel- en inrichtingsprojecten (i.o.v. WS Aa en Maas)

Begeleiden van ecologische herstelprojecten in diverse waterlichamen, waaronder Aa (meander Heeswijk-Dinther, Blauwe Poort Laarbeek) en Hertogswetering/ Roode wetering.

Werkzaamheden: verzamelen informatie functioneren watersysteem, opstellen programma van eisen (PvE), notitie uitgangspunten ecologie, bijdrage projectplan waterwet, bijdrage onderhoudsplan, begeleiden bestek, begeleiding uitvoering, controle uitvoering (revisietekeningen)

Ecologische advisering inrichtingsprojecten Hertogswetering (aa en Maas)