Ecologische advisering inrichtingsprojecten

Ecologisch advies bij herinrichtingsprojecten waterschap

Begeleiden van ecologische herstelprojecten in diverse waterlichamen, waaronder Vecht, Soestwetering middenloop en Soestwetering benedenloop.

Werkzaamheden: opstellen programma van eisen (PvE), notitie uitgangspunten ecologie, bijdrage projectplan waterwet, bijdrage onderhoudsplan, begeleiden bestek, begeleiding uitvoering, controle uitvoering (revisietekeningen).

Ecologische advisering inrichtingsprojecten Soestwetering middenloop