Bestrijding blauwalg met waterstofperoxide

Experimenten met de bestrijding van blauwalgen met waterstofperoxide (Arcadis i.o.v. Gemeente Veendam, Recreatieschap Noord-Holland en Gemeente Sittard-Geleen)

Uitvoering van een aantal in-situ experimenten met een nieuwe bestrijdingsmethode voor blauwalgen. De methode is bedacht door de UvA en is gebaseerd op de werking van waterstofperoxide. In 2009 is in twee zwemplassen (de Koetshuisplas in het Borgerswold in Veendam en de Veerplas in Spaarnwoude) en een stadswater (stadsvijver Aldenhof in Born) de methode toegepast. De effecten van de experimenten zijn nauwkeurig gevolgd. De behandeling met waterstofperoxide blijkt een goede en flexibele mogelijkheid te bieden om blauwalgen te bestrijden en een negatief zwemadvies en/of verbod binnen korte tijd op te heffen.

Werkzaamheden: watersysteemanalyse (m.n. Borgerswold), ontwerpen onderzoeksopzet, begeleiding uitvoering, analyseren en rapporteren meetresultaten, presenteren resultaten

Bestrijding blauwalgen met waterstofperoxide