Ambities ecologie bij maaionderhoud

Ecologische ambities onderhoud waterschap Groot Salland (WS Groot Salland)

Onderzoek naar de ecologische ambities van waterschap Groot Salland bij het maaionderhoud. In het onderzoek wordt beschreven hoe het waterschap nu invulling geeft aan de ecologische ambitie. Daarbij wordt aangegeven wat vanuit wetgeving m.b.t onderhoud moet en wat de eigen ambitie is. Voor het bepalen van het gewenste ambitieniveau zijn twee scenario’s opgesteld en zijn de consequenties in beeld gebracht.

Werkzaamheden: analyseren doelen ecologie en huidige ambitie bij maaionderhoud, uitgangspunten ecologie voor beheer en onderhoud, opstellen beleidskader maaionderhoud, weergave resultaten voor bestuur

Ecologische ambitie maaionderhoud