Advies botanisch beheer Veluwse enclaves

Analyse en advies botanisch beheer Veluwse enclaves (i.o.v. Collectief Veluwe)

 Binnen alle leefgebieden van Collectief Veluwe is sprake van agrarisch natuurbeheer van ‘botanisch waardevol grasland’. In 2016 is dit beheer door een ecoloog gecontroleerd op kwaliteit en meerwaarde voor de gidssoorten, oftewel de doelmatigheid. Voor een groot aantal percelen in de Veluwse enclaves is geconstateerd dat een kwaliteitsslag nodig is om voortzetting van het beheer na 2017 mogelijk te maken. Bart Reeze Water & Ecologie bracht de omgeving in kaart en verkende de kansen om de waarde van de percelen te verbeteren voor de gidssoorten.

Werkzaamheden: beknopte landschapsecologische systeem analyse (LESA), veldbezoek, analyse en advies per perceel, overleg met provincie en deelnemers, uitwerken inrichtingsplannen per perceel