Advies bescherming trekvissen

Advies bescherming trekvissen in Haringvliet en Voordelta tegen gevolgen van visserij (Bureau Stroming i.o.v. WNF)

Onderzoek naar de invloed van de visserij op trekvissen rond de Kier en advies voor maatregelen om trekvissen tegen de gevolgen van de visserij te beschermen. Voor dit onderzoek is de verspreiding trekvissen in tijd en ruimte in beeld gebracht en is uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar de effecten van visserij op zestien trekvissoorten. Hierbij is speciale aandacht besteed aan de (verwachte) ligging en omvang van de zoet-zoutovergang na opening van de Kier.

Werkzaamheden: literatuuronderzoek naar effecten visserij op trekvissoorten, literatuuronderzoek naar ecologie en status van deze soorten (populatie, bescherming), analyse van mogelijke maatregelen om effecten te beperken, analyse van ligging en omvang van zoet-zoutovergang, rapportage